chatEventInviteLinkEdited Member List

This is the complete list of members for chatEventInviteLinkEdited, including all inherited members.

chatEventInviteLinkEdited()chatEventInviteLinkEdited
chatEventInviteLinkEdited(object_ptr< chatInviteLink > &&old_invite_link_, object_ptr< chatInviteLink > &&new_invite_link_)chatEventInviteLinkEdited
get_id() const finalchatEventInviteLinkEditedinlinevirtual
IDchatEventInviteLinkEditedstatic
new_invite_link_chatEventInviteLinkEdited
old_invite_link_chatEventInviteLinkEdited
operator=(const TlObject &)=deleteTlObject
operator=(TlObject &&)=defaultTlObject
store(TlStorerToString &s, const char *field_name) const finalchatEventInviteLinkEditedvirtual
td::td_api::ChatEventAction::store(TlStorerUnsafe &s) constTlObjectinlinevirtual
td::td_api::ChatEventAction::store(TlStorerCalcLength &s) constTlObjectinlinevirtual
TlObject()=defaultTlObject
TlObject(const TlObject &)=deleteTlObject
TlObject(TlObject &&)=defaultTlObject
~TlObject()=defaultTlObjectvirtual