peerLocated

Peer geolocated nearby

peerLocated#ca461b5d peer:Peer expires:int distance:int = PeerLocated;

Parameters

Name Type Description
peer Peer Peer
expires int Validity period of current data
distance int Distance from the peer in meters

Type

PeerLocated