updatePeerSettings

Settings of a certain peer have changed

updatePeerSettings#6a7e7366 peer:Peer settings:PeerSettings = Update;

Parameters

Name Type Description
peer Peer The peer
settings PeerSettings Associated peer settings

Type

Update